Tradiční Veletrhy vzdělávání se letos uskuteční netradičně v on-line prostředí

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ – INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE – NA WEB