Den před popeleční středou proběhl ve školní družině karneval.

Letos kvůli pandemii coronaviru si jednotlivá oddělení tuto akci uspořádala sama.
Děti si užily spoustu hudby, tancování a různých soutěží.
Všem se karneval líbil, ale doufáme, že příští rok si ho užijeme všichni společně ve školní jídelně.