Ve čtvrtek 28. 2. 2019 uspořádal školní klub ve spolupráci se školní družinou již tradiční školní karneval, na kterém se sešli děti, učitelé a vychovatelé v kostýmech a maskách.

Všechny masky byly originální, propracované a opravdu velmi zajímavé.
Vyhodnotili jsme masky v různých kategoriích, například maska nejoriginálnější, nejmilejší, nejpropracovanější, nejmenší, nejlegračnější, nejbarevnější a další.
Novinkou bylo letos malování na obličej. Zájem byl velký a následné malby na tvářích moc půvabné.
Zahráli jsme si hru Rybičky.
Děti si také odnesly výhry z oblíbené „obálkované“ a doufáme, že se všichni dobře pobavili.
V neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří přispěli věcným nebo finančním darem k úspěšné přípravě a průběhu karnevalu.