Všichni Krtečci se zapojili do podzimního tvoření.

Společně jsme si vyzdobili družinu. Na procházce do parku  jsme si nasbírali krásně zbarvené listí, kaštany a jiné přírodniny.
Listy jsme využili k otiskováni na papír, tak jsme vytvořili krásné motýly.
Malovali jsme dýně a také jsme si tři dýně vydlabali, vznikli krásní strašáci, které jsme vystavili na školní zahradě.