V září se pod školním klubem uskutečnila výtvarná soutěž Kým bych chtěl/a být.

Děti od prvních ročníků kreslily a vytvářely svá vysněná povolání, kde se nejvíce objevovali lékaři, zvěrolékaři, hasiči, policisté, baletky, ale i třeba učitelé či kynologické cvičitelky a mnoho dalších.
Děti projevily smysl pro zajímavé detaily svých výtvorů. Děkujeme za účast a těšíme se na příště.