přednáška ředitele z.s. Abatop proběhla u našich 8. ročníků 15. 1. 2020.

Pořad naše děti doslova pohltil, přednášející byl skvělý. Uváděl fakta z praxe, příběhy, které se udály, o vážném tématu
přednášel vtipně a s nadhledem.
Pan Řehák je mistrem ve svém oboru. Naše děti se celé dopoledne soustředily na pořad, který jim byl předložen
a na přestávku musely být vždy „vyhnány“.
Informace byly velkým přínosem pro naše žáky a přítomní pedagogové byli nadšeni způsobem provedení pořadu.