V úterý 19. 12. 2023 proběhl v klubu Sova již tradiční kvíz o slavení vánočních svátků v různých koutech světa.

Děti tipovaly správné odpovědi u deseti otázek. U mladších dětí byl nejvyšší počet správných odpovědí 6, jedna žákyně 6. třídy ale zodpověděla vše bez chyby! Za svou snahu byly děti odměněny malým dárkem a sladkostí. Poté jsme si pustili koledy a ochutnali cukroví.