Ve čtvrtek 5. 12. 2019 zavítal na naši školu sv. Mikuláš i se svou družinou, aby pozdravil a obdaroval všechny hodné děti
a pokáral hříšníky.

Mikulášova družina navštívila i pana děkana a pana starostu. Potěšila děti v mateřské školce Tyršova i seniory ze Zdislavy. Organizace mikulášského dne se ujal žákovský parlament společně se školním klubem.