Po delší pauze jsme s dětmi ze ŠD vyrazili za seniory do Zdislavy.

Tentokrát jsme ale nic netvořili, ale vařili jsme výborný jablečný pudink. Všichni přiložili ruku k dílu, ať už krájením jablíček, chystáním misek s piškoty, ale pomohli jsme i s mytím nádobí.
Děti si zahrály i nějaké hry a moc jsme si na pudinku všichni pochutnali.