Žáci 5. ročníků se učí o učiteli národů J. A. Komenském a toto učivo nás inspirovalo k návštěvě muzea v Uherském Brodě. Absolvovali jsme zážitkově vzdělávací program Po stopách J. A. Komenského.

Celý program je v duchu, který by byl Komenskému zvlášť milý – formou aktivní, hledající, hrající si. Děti si oživily příběh tohoto velkého muže, navíc tak, aby z toho plynulo poznání a poučení.