Ve čtvrtek 19. října se páťáci vydali do Uherského Brodu.

U muzeu se dozvěděli zajímavé informace o životě a díle Jana Amose Komenského, kterého v současné době probíráme v hodinách vlastivědy. Kromě výkladu je zaujal také krátký film, vyzkoušeli si práci v tiskařské dílně, stejně jako mnoho interaktivních prvků.