Páteční návštěva muzea byla velmi zajímavá …

Pan průvodce  poutavě vyprávěl o energetických zdrojích – ropě, zemním plynu, také jsme získali nové informace
o horninách a nerostech.