Dne 16. 6. 2023 čekalo na školní družinu Šikulové „Námořnické dobrodružství“ s přespáváním ve škole.

Po celoročním plnění úkolů k tematické hře mohly děti v kostýmech pirátů a námořníků konečně hledat ukrytý poklad. Po celé škole byla stanoviště se zábavnými úkoly, hrály se pohybové hry a nechybělo ani opékání špekáčků a zpívání u ohně. Po setmění si děti prošly stezku odvahy potemnělou školou, kde se vyskytovalo školní strašidlo, zatančily si na párty a pak už se unavené uložily k přenocování ve své družině.

Renáta Kubečková