V pondělí 11. dubna 2022 proběhlo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C – 8. a 9. ročníky na ZŠ Vančurova v Hodoníně,

ve kterém naší školu reprezentovala Lilian Sarah Zichová z 8. B,  která se umístila na krásném 2. místě
a Hana Bodová z 8. A, která se umístila na 8. místě.
Podmínkou soutěžících v okresním kole bylo zpracování vstupního úkolu k tématu: Jak přežít zimu.
Žáci prošli teoretickou částí, ve které zpracovávali obtížný písemný test a praktickou částí – poznáváním rostlin, živočichů, hub a laboratorním úkolem.

Lilian Sarah Zichová bude naši školu reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 12. května v Brně.
Lilian moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.