Tři žákyně z 1. stupně se ve čtvrtek 21. března zúčastnily okresního kola recitační soutěže v Hodoníně.

V I. kategorii nás reprezentovaly Natálie Dobošová ze 2. B a Amálie Weberová ze 3. C.

Ve druhé kategorii soutěžila Sára Mikulíková z 5. A.

Amálie Weberová se ve své kategorii umístila na 3. místě a Sára Mikulíková byla oceněna za originální přednes.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k úspěchům v okresním kole.