V úterý 20. 6. se žáci 4. ročníku vydali po stopách Cyrila a Metoděje.

Navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde se dozvěděli zajímavosti z historie Velkomoravské říše. Během prohlídky si osvěžili znalosti z vlastivědy a na vlastní oči mohli vidět oblečení, šperky, předměty i hroby z tohoto období. Historický příběh je seznámil se způsobem života a tradicemi této doby.