Ve čtvrtek 30. listopadu se 5. třídy vydaly vlakem do Hodonína.

Pestrý program začal exkurzí v Muzeu naftového dobývání a geologie, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o těžbě ropy.
Následoval program v Galerii výtvarného umění zaměřený na život a dílo Joži Úprky.
Poslední zastávkou bylo filmové představení v kině Svět.

Celý den v Hodoníně jsme si skvěle užili.