Děti ze 3.B navštívily výstavu perníčků na Panském dvoře.

Děti měly možnost prozkoumat fáze přípravy perníků a poznat je všemi smysly.