Na základě společného setkání při prezentaci projektu „U splavu jinak“ v naší škole, kterého se zúčastnili obyvatelé Veselí,
zástupci Města a Městské policie, jsme vybrali aktivity projektu vhodné k realizaci a sepsali projektovou žádost.

V sobotu 6. dubna jsme zde vybudovali spirálu z tvárnic, osázeli bylinkami, vysadili trvalkové záhony a okrasnou višeň.
Pozemek k výsadbě připravily Služby Města Veselí, kterým děkujeme za spolupráci.
Věříme, že naše voňavá oáza bude příjemným místem pro místní obyvatele i návštěvníky města.

Žákovský projekt „U splavu jinak“ realizují žáci 7.B v rámci programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT,
který je jedním z produktů projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, který spolufinancuje EU, SR ČR a JMK.
Realizátorem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.