s námětem „Staleté kořeny“ proběhly na naší škole 23. 4. 2019 u žáků osmých ročníků.

Přednášejícím interaktivního programu byl pan Pakosta, ze zapsaného spolku ABATOP.
Abatop z. s. je křesťanská organizace, zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a přinášející morální a etické hodnoty.
Výše uvedená přednáška se týkala národní hrdosti, historie a vzniku samostatného Československa.
Děti se podílely na tvorbě iluzorního národního stromu, české lípy.
Pořady byly provedeny na vysoké úrovni a získané vědomosti jsou pro naše děti velkým přínosem.