s námětem „Staleté kořeny“

proběhly na naší škole 5. 11. 2019 u dětí pátých ročníků.
Přednášejícím interaktivního programu byl pan Pakosta, ze zapsaného spolku ABATOP.
Abatop z. s. je křesťanská organizace, zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a přinášející morální a etické hodnoty. Výše uvedená přednáška se týkala národní hrdosti, historie a vzniku samostatného Československa.
Děti se podílely na tvorbě iluzorního národního stromu, české lípy.
Pořady byly provedeny na vysoké úrovni a získané vědomosti jsou pro naše děti velkým přínosem.