Proběhly u našich 3. a 4. ročníků 25. 5. 2023

Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

U nás e jednalo o program všeobecné primární prevence s tematickým zaměřením. Námi zvolený program se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli, nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.

Program zaměřený na prevenci kyberšikany byl pro žáky atraktivní, je postaven na principech zážitkové pedagogiky. Žáci se tak hravou formou dozvídali pravdivé informace o aktuálních tématech, která se jich týkají, nebo se jich týkat mohla.

Naše děti se dozvěděly mnoho pro ně nových informací a byl pro ně přínosem.