„KYBERŠIKANA“

proběhly 6. 11. 2019 u dvou našich čtvrtých ročníků (A a B).
Interaktivní přednášky zástupce zapsaného spolku Abatop, pana Pakosty, byly jako vždy na vysoké profesionální úrovni
a naše žáky nejen poučily, ale žáci jimi byli zcela zaujati.
Seznámili se s „nemocí“ zvanou šikana, nebo kyberšikana.
Děti se učily rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se bránit proti lidem, kteří se je skrze manipulaci
mohou ohrožovat.
Pořady proběhly na základě požadavku třídních učitelek čtvrtých ročníků po zjištění náznaku hrozícího možného výskytu tohoto nežádoucího jevu na naší škole. Byly pro naše děti velkým přínosem v oblasti jejich bezpečnosti a chování na internetu.
Pro třídu 4. C se pořad uskuteční v termínu 11. 12. 2019 a podobné přednášku budou zorganizovány
(jako v předchozích letech) i pro pátý ročník.