S tématikou „Kyberišikana“ a „Komenský v 21. století“ proběhly ve 4. C a v 6. ročníku u obou tříd 11. 12. 2019.

Především s rozvojem technologií se bohužel rozmáhá také kyberšikana mezi dětmi a závislosti na moderních
prostředcích komunikace.
Dostatek kvalitních informací může pomoci dětem, aby neublížili sobě, ani jiným.
Komenský je i ve 21. století velkým vzorem způsobu učení a učení se.

Oba pořady byly pro naše děti velkým přínosem.