u našich 7. ročníků proběhly 13. a 18. 10. 2023.

Interaktivní program společnosti Podané ruce byl zaměřen na vztahy mezi žáky. Šlo o formu selektivní prevence Narušených vztahů v kolektivu (nesourodost, narušená spolupráce, komunikace a důvěra mezi žáky, šikana, kyberšikana). Náplň byla na 3 vyučovací hodiny, velmi zajímavá a přínosná pro žáky i jejich třídní učitele. Se společností budeme nadále spolupracovat a s třídními kolektivy bude dále pracovat jak školní poradenské pracoviště, tak i společnost Podané ruce.