Letošní velikonoční projekt se nesl v duchu Tajemství Ježíše Krista.

Žáci napříč ročníky zpracovávali 7 svátostí
KŘEST, EUCHARISTIE, SMÍŘENÍ, BIŘMOVÁNÍ, MANŽELSTVÍ, KNĚŽSTVÍ a POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.

Kromě velikonočních zvyků, besed v kostele i ve třídách, ztvárnili žáci pomocí výtvarného vyjádření jednotlivé svátosti. Tyto výtvarné práce budou vystaveny v našem farním kostele. Každý žák svěřil tajemství pro Ježíše do zapečetěné obálky. Z těchto dopisů jsme vytvořili velké srdce tajemství.