nácvik

Dne 24. 6. 2019 po 10:10 byl v rámci BOZP podle připraveného a schváleného plánu vyhlášen
v prostorách Církevní základní školy POŽÁRNÍ POPLACH.
Poplach byl vyhlášen školním rozhlasem, slovy a sirénou.
Všichni žáci školy opustili se svými vyučujícími prostory školy a shromáždili se v mezi budovami školy
„pod krčkem“ ke kontrole počtů.
Budovy byly zkontrolovány členy požární poplachové hlídky, jejíž členové ověřili, jestli se v prostorách školy nikdo nenachází. Přitom neobjevili, nikoho, kdo by mohl být ohrožen kouřovými zplodinami a požárem.
Všichni zúčastnění postupovali podle plánu schváleného krajským velitelstvím JMK.
Z nácviku byli vyjmuti THP školy.

Proběhla kontrola počtů žáků třídními učiteli podle třídních knih.
Na shromaždišti byli žáci 3 min a 10 sekund po vyhlášení požárního poplachu,
další 2 min a 9 sekund trvalo ověřování počtů žáků.
V čase 4 min. a 59 sekund nahlásili členové PPH, že v budovách školy nikdo nezůstal.
Následovalo hlášení počtů zástupcům ředitele a hlášení řediteli školy.
Následně se žáci školy vrátili do tříd. Nácvik proběhl bez závad a cvičení splnilo svůj účel.