Ve čtvrtek 20. 10. byl žákovský parlament představen na poradě pedagogických pracovníků, kde zvolení zástupci z jednotlivých tříd složili pomyslný slib tím, že podepsali a převzali „Smlouvu parlamenťáka“, kde jsou uvedena jak práva, tak povinnosti člena parlamentu.

Těšíme se na nové akce a projekty s novým parlamentem a budeme rádi, když nás jako žákovský parlament podpoříte.