Dva dny před velikonočními prázdninami jsme  s dětmi ze ŠD Sluníčka a Krtečci navštívili místní faru,
kde si pro nás pan děkan Václav Vrba připravil velmi hezké a zajímavé vyprávění o původu Velikonoc.

Děti také plnily různé úkoly a mají velkou pochvalu za své znalosti.
Panu děkanovi jsme předali „velikonoční dárky“- mazanec a beránka a těšíme se na další setkání.