prevence závislosti na kouření proběhl u našich 4. a 5. ročníků 2. 5. 2023.

Kouření jako forma závislosti, klady a zápory kouření – hra, kouření a zdraví, cigareta versus vodní dýmka versus e-cigarety a jiné alternativy tabáku, motivace k nekouření, ochrana nekuřáků….

Naše děti seznámily dvě pracovnice státního ústavu zdraví s nebezpečími vzniku těchto forem závislosti. Děti se dozvěděly velké množství informací, které jsou se vznikem závislosti na tabáku a jiných alternativ kouření spojeny.