Ve druhém pololetí tohoto školního roku se žáci naší školy zúčastnili projektu organizovaného obecně prospěšnou společností Post Bellum.

Žáci 8. a 9. ročníku utvořili dva týmy.
První tým byli žáci 8. A třídy ve složení Martin Hanáček, Lucie Filipová, Karolína Slaníková, Tomáš Rybecký.
Druhý tým se skládal ze žákyň 8. B a žáka 9. B. Tým utvořila Karolína Krepčíková, Andrea Ivánková, Natálie Ondrušová,
Karolína Všetulová a Šimon Macháň.
Projekt s názvem Příběhy našich sousedů má za úkol vybrat v místě jednotlivých škol pamětníky se zajímavým životním osudem, navštívit je, natočit a zdokumentovat vyprávění jejich osudů, sepsat životopis pamětníka, vytvořit scénář pro rozhlasovou reportáž následně natočenou v profesionálním rozhlasovém studiu v Brně, zpracovat tuto látku do podoby závěrečné prezentace a nakonec odprezentovat tuto svou půlroční práci před publikem, pamětníky a odbornou porotou.

Vybranými pamětníky se stali paní Ludmila Klaudová (nar v r. 1919!), pan ing. Jaroslav Smutný a pan MUDr. Zdeněk Hlobil.
Žáci s profesionální nahrávací technikou zaznamenali jejich vyprávění, písemně zpracovali životopisy a scénáře,
v Brně tyto scénáře v rozhlase natočili a také měli příležitost navštívit nechvalně známou káznici na Cejlu, kterou využívalo Gestapo i StB.
Závěrečná prezentace jejich práce proběhla 24. 6. 2019 v 17:00 na MěÚ ve Veselí nad Moravou za účasti pamětníků,
pracovníků Post Bellum i vedení města.
Velký dík patří všem žákům za odvedenou práci (co se technické stránky týče především Martinu Hanáčkovi),
pamětníkům za ochotu nechat děti vstoupit do svých osudů a Post Bellum za možnost se projektu zúčastnit.

Domnívám se, že všechny zkušenosti, které žáci během projektu získali, je obohatily a posunuly dál.

Výsledné práce obou týmů je možno zhlédnout zde: