VIS CHKO Bílé Karpaty – 8. ročník

Ve středu 19. června se žáci 8. ročníku zúčastnili v rámci projektu
Putování po přírodních zajímavostech ČR“ přírodopisné exkurze,
kterou si pro nás připravili pracovníci VIS Bílé Karpaty.
Program exkurze se jmenoval „Milovník z pařezin“.
Pracovali jsme v prostředí našeho veselského zámeckého parku.
Žáci se odborně seznámili s tím, co je pařezina (jiný způsob pěstování lesa),
výmladky, mrtvé dřevo, pařez s dutinou, torzo kmene, světlina atd.
Žáci prostudovali také zajímavé informace o vzácných, chráněných druzích hmyzu z pařezin. Jednalo se zejména o brouky: roháče obecného, zlatohlávka skvostného, krasce dubového
a motýli: jasoně dymnivkového a perleťovce prostředního.
V závěrečné části exkurze žáci některé druhy bezobratlých živočichů sami lovili ve vodě
a hledali i suchozemské zástupce hmyzu.
Kromě běžných druhů hmyzu a krásných roháčů se žákům podařil excelentní nález
velmi vzácného a ojedinělého druhu brouka tesaříka obrovského (z čeledi tesaříkovitých), který se vyznačuje mohutnými tykadly a patří mezi naše nejpěknější brouky.