1. května 2022 navštívil naši školu pan Tomáš Řehák ze z.s. ABATOP.

Tento lektor zajišťuje a poskytuje přednáškovou a poradenskou činnost dětem a mládeži. Během let si získal důvěru pedagogů
pro dlouholetou spolupráci. Vede interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti.

Provedl žáky našich osmých a devátých ročníků interaktivním pořadem s tématikou vztahů, lásky sexu, věrnosti a nemoci AIDS. Cílem bylo informovat naše děti o nebezpečí přenosu viru HPV a HIV a dalších nástrahách rizikového chování v této oblasti.
Naším cílem nebylo žáky strašit tím, co nemilé a nebezpečné je může v životě potkat, ale upozornit je na rizika,
která nezodpovědné chování skrývá.
Přednáška obsahovala velké množství našim dětem dosud neznámých skutečností a byla velmi přínosná,
ocenili ji žáci i pedagogové naší školy.