Naši školu navštívil pan Pavel Pakosta ze z.s. ABATOP. Provedl pro žáky našich devátých ročníků pořad s tématikou Holocaustu za druhé světové války a seznámení žáků s projevy antisemitismu a extremismu v dnešní kultuře.

V první části přednášky nám zprostředkoval příběh Otty Wolfa a jeho Deníku. Dozvěděli jsme se, že to byl patnáctiletý chlapec, jehož rodina bydlela v Tršovicích u Přerova, po vzniku protektorátu neodešli
do Terezína, ale skrývali se nedaleko obce Zákřov na Moravě až do chvíle, kdy samotného Ottu zatklo gestapo. On byl ale tak charakterní, že navzdory mučení neprozradil úkryt své rodiny, což jej stálo život. Dále jsme se seznámili s rasistickou politikou nacistů, kteří pronásledovali židovský národ až do krajnosti, o čem svědčí koncentrační (Mauthausen) nebo vyhlazovací (Osvětim) tábory. Připomněli jsme si i příběh Nicolase Wintona, „spravedlivého mezi národy“, který zachránil 669 dětí z Československa před vypuknutím II. světové války. I někteří občané Československa mohou s hrdostí nosit tento titul, který uděluje památník Jad Vašem v Jeruzalémě těm lidem, kteří zachránili občana židovské národnosti před transportem do koncentračního tábora. Ve druhé části přednášky nás pan Pakosta seznámil  s novým nebezpečím pravicového extremismu.

Přednáška obsahovala velké množství našim dětem dosud  neznámých skutečností a byla velmi emotivní a přínosná.