Naši školu 15. února 2023 navštívil pan Pavel Pakosta ze z.s. ABATOP. Tento lektor zajišťuje a poskytuje přednáškovou a poradenskou činnost dětem a mládeži.

Během let si získal důvěru pedagogů pro dlouholetou spolupráci. Vede interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti. Ukazuje propojení dnešní generace s minulými generacemi a důležitost a význam napojení se na naše duchovní kořeny.

Provedl pro žáky našich pátých ročníků interaktivním pořadem s tématikou kyberšikany.
Na tato citlivá témata s žáky naší školy často hovoříme, ale platí jedno známé
pořekadlo – „Opakování matka moudrosti“. Mimo to svět médií a internetu se neustále velmi rychle vyvíjí. Nejen starší školáci se už běžně pohybují ve virtuálním prostředí, a i proto považujeme téma kyberšikany za velmi důležité. Mnohé z řečeného školáci ještě neslyšeli, ale mnohdy se stali i přímými účastníky a přispěvateli do nežádoucí komunikace
na internetu. Naším cílem nebylo žáky strašit tím, co nemilé je může ve virtuálním světě potkat, ale upozornit je na nebezpečí, které internet skrývá. S nadsázkou by se dalo říci,
že internet je dobrý sluha, ale také může ubližovat při špatném užívání. A to je třeba, aby měly všechny děti na paměti. Přednáška obsahovala velké množství našim dětem dosud neznámých skutečností a byla velmi přínosná, ocenili ji žáci i pedagogové naší školy.