Revolution Train – byl uskutečněn díky vedení města Veselí nad Moravou a zúčastnili se ho všichni žáci našich 6. a 7. ročníků.

V programu, který se uskutečňuje v šesti vagonech „stříbrného“ vlaku mohli naše děti o odpoledne i veřejnost poznat vlivy drog a to pomocí zapojení všech smyslů. V současnosti byla tato multimediální vlaková souprava na odstavné koleji nádraží ve Veselí nad Moravou.

Za den může vlaková souprava přijmout až 500 lidí, kteří se postupně projdou šesti vagóny s interaktivními místnostmi, kde poznají příčinu, průběh i důsledky drogové závislosti. Během prohlídky vlaku zapojí návštěvníci pomocí 5D technologie všechny smysly a prožívají příběh mladého narkomana, který kvůli závislosti na pervitinu umírá.

Příběh je podle skutečných událostí, které se odehrály před více než dvaceti lety. Jednalo se o blízkého kamaráda zakladatele projektu Pavla Tůmy. Příběh se jako film postupně promítá na plátno. To se pak zvedne a návštěvníci si projdou bar na diskotéce, automobilovou nehodu, drogové doupě a nakonec také policejní výslechovou místnost či léčebnu. Každá místnost zapojuje kromě zraku a sluchu také čich, místa se liší také teplotně.

Pro širokou veřejnost je vlak určen až odpoledne, dopoledne jej navštěvují žáci. Ti si vlak procházejí ve skupinkách s lektorem, který s nimi problematiku probírá. Jedna prohlídka vlaku trvá 100 minut. Zároveň vyplňují anonymní dotazníky, kterými tak poskytují data průzkumu o užívání drog v jednotlivých městech i školách. S daty mohou pracovat také pedagogové či výchovní poradci.

Revolution Train provozuje nezisková organizace Nadační fond NOVÉ ČESKO a projekt podporuje Národní protidrogová centrála (NPC), Policie ČR i Ministerstvo vnitra. „Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou zamyšlení nad reálným příběhem a jeho souvislostmi,“ říká ředitel NPC plk. Jakub Frydrych. Revolution Train získal za jeden ze svých projektů v roce 2019 v národním kole Evropskou cenu prevence kriminality.

Naši žáci i učitelé získali velké množství nových informací v dané tématice a program byl pro naše děti velkým varováním a přínosem v prevenci závislostí.