Žáci 8.B se měli zúčastnit celodenního workshopu v Jihomoravském inovačním centru v Brně.

Vzhledem k epidemiologické situaci absolvovali online variantu programu Škola podnikání s JICem, který připravilo JIC Brno. Prostřednictvím programu se seznámili s tématem kariérní volby (podnikání vs. zaměstnání),
zamysleli se nad svými talenty a silnými stránkami.
Vyzkoušeli si práci podle podnikatelského plánu Lean Canvas a osvojili si tak první znalosti z oblasti podnikání.