s tématikou „Bezpečný internet“ proběhly u našich 4. ročníků 1.2.2023. Pořady uskutečnila společnost Podané ruce.

Tato společnost pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

Jedná se o prevenci ve smyslu předcházení rizikovému chování, které se ve třídě ještě nevyskytuje. Tyto programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje. Programy jsou vázány na konkrétní období školní docházky, aby měly co největší účinek. Je důležité, aby proběhly předtím, než jsou žáci s daným typem rizikového chování v aktivním kontaktu.

Programy byly provedeny profesionálně a na vysoké úrovni. Děti se dozvěděly mnoho nových skutečností a samy se zapojovaly do interaktivního programu.