Ve dnech 5. 6. – 9. 6. se žáci devátých ročníků zúčastnili školního projektu, jehož cílem bylo prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu CZŠ.

Žáci si vybrali úkol ze zadaných témat, nebo přišli se svým vlastním nápadem na téma „Naše škola, naše město“. V průběhu dvou dnů zpracovávali získané informace do prezentací, které obhajovali před porotou a svými spolužáky. Předvedli schopnost samostatně řešit zadaný úkol, vyhledávat a třídit informace, uplatňovat získané znalosti, tvořivě myslet, hodnotit sebe i druhé, prezentovat svá řešení a komunikovat. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 9. 6. za účasti pana ředitele Ing. Ludvíka Kostelanského a ostatních vyučujících. Na závěr byl pro žáky připraven slavnostní raut.