V prvním týdnu měsíce června se žáci devátých ročníků zúčastnili školního projektu, jehož cílem je prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu CZŠ a dovedností s využitím jejich znalostí.

Na začátku projektu si žáci zvolili nebo vybrali úkol z témat, která mají společného jmenovatele „Naše škola, naše město“. Jednotlivé úkoly včetně zadaných požadavků a konzultantů byl uveřejněn koncem května na webových stránkách naší školy. Žáci pracovali dva dny v průběhu dopoledních hodin v budově školy a měli k dispozici učebnu F-Ch a informatiky. Při práci využívali i rad konzultantů z řad vyučujících. Odpoledne získávali informace v terénu. Každý žák si připravil prezentaci svého tématu. Obhajoba a vlastní prezentace výsledků splněných úkolů proběhla od středy do pátku před komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Žáci předvedli schopnost samostatně řešit zadaný úkol, vyhledávat a třídit informace, uplatňovat získané znalosti, tvořivě myslet, ale také spolupracovat, společně komunikovat, vystupovat před ostatními a prezentovat svá řešení.

Slavnostní vyhodnocení jednotlivých žáků i celého ročníku proběhlo v pátek.
Každý žák, který byl úspěšný, obdržel certifikát o absolvování projektu. Nejzajímavější práce a vystoupení vyhodnotili i spolužáci a těmto jednotlivcům byla předána cena žáka – pamětní medaile. Vyhodnocení bylo ukončeno rautem pro žáky.

Na Konferenci deváťáků na Panském dvoře, které se zúčastnili i žáci ZŠ Hutník, pozvaní odborníci, rodiče, pedagogové i mladší spolužáci, se představilo pět prací žáků naší školy.

Vlastní prezentace výsledků splněných úkolů prokazuje, jak jsou žáci dobře připraveni pro své budoucí studium.

Za CZŠ ve Veselí n. M. koordinátor projektu Mgr. Pavel Andrýsek