Ve dnech 10. 6. – 15. 6. se žáci devátých ročníků zúčastnili školního projektu,
jehož cílem bylo prověření naplňování klíčových kompetencí
školního vzdělávacího programu CZŠ a dovedností využití jejich znalostí.

Na začátku projektu si žáci vybrali úkol z témat, která měla společného jmenovatele
„Naše škola, naše město“.
Žáci pracovali dva dny v průběhu dopoledních hodin v budově školy a měli k dispozici
učebnu informatiky a učebnu F-Ch.
Při práci využívali i rad konzultantů z řad vyučujících.
Odpoledne získávali informace v terénu.
Každý žák připravil prezentaci svého tématu i v elektronické podobě.

Obhajoba a vlastní prezentace výsledků splněných úkolů proběhla ve dnech 13. – 14. 6.
Žáci předvedli schopnost samostatně řešit zadaný úkol, vyhledávat a třídit informace, uplatňovat získané znalosti, tvořivě myslet, ale také spolupracovat, společně komunikovat, vystupovat před ostatními a prezentovat svá řešení.
Slavnostní vyhodnocení jednotlivých skupin i celého ročníku proběhlo 17. 6. za účasti
pana ředitele Ing. Ludvíka Kostelanského, koordinátora projektu
pana zástupce Mgr. Pavla Andrýska a ostatních vyučujících.
Každý úspěšný žák obdržel certifikát o absolvování projektu.
Nejúspěšnější jednotlivci dostali pamětní list.

Vlastní prezentace výsledků splněných úkolů dokázala, že žáci jsou dobře připraveni
pro své budoucí studium.