Po dvouleté pauze od projektového vyučování jsme letos navázali na tradici společné práce.

V letošním roce jsme velikonoční projekt realizovali na téma Mír a odpuštění s odkazem na současnou situaci ve světě.
Do projektu se zapojili všichni žáci prvního i druhého stupně Církevní základní školy.
Pedagogové pro ně připravili velmi pestrý program s velikonoční tématikou a dílničky s bohatým výtvarným programem.
Společným prvkem pro všechny ročníky bylo výtvarné vyjádření míru a odpuštění.
Každá třída vytvořila jeden díl puzzle, ze kterých byl vytvořen velkoplošný obraz.