Ve středu 13. března proběhla v naší škole prezentace projektu „U splavu jinak“, který probíhá jako aktivita programu
Škola pro udržitelný život.

Cílem programu Škola pro udržitelný život je podpořit místně zakotvenou výuku a komunitní činnost škol, žáky postavit do role hybatelů změn, prohlubovat jejich vztah k místu. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější život své obce nebo čtvrti. Vytvoří zásobník nápadů a z něj postupně realizují navržené změny.
Tím prakticky a konkrétně mění k lepšímu místo, kde žijí.

V prosinci 2018 jsme oslovili pana místostarostu pana Boudu, aby nám doporučil místo ve Veselí, kde bychom mohli něčím pomoct, něco začít měnit. Bylo vybráno území u splavu.
Místo jsme navštívili, vyfotili, proměřili a začali přemýšlet, co bychom zde vytvořili.
Vznikly naše první návrhy, co by se nám zde líbilo.
Navštívili jsme také občany této lokality a seznámili se s problémy, se kterými se potýkají.
K prezentaci projektu jsme pozvali pana místostarostu, zástupce Městské policie, obyvatele dané oblasti, učitele, žáky a rodiče. Představili jsme všechny naše nápady, vyslechli si připomínky a debatovali společně o nejlepších možnostech.
Připravili jsme si pro účastníky také malé občerstvení.
Teď budeme vybírat aktivity, které budeme na jaře realizovat.
Pomoc a podporu nám slíbil pan místostarosta i Městská policie, za což moc děkujeme.

Žáci 7.B a p. uč. Iva Rolencová