V úterý 20. 12. na naší škole proběhl projektový den, během kterého měly děti možnost se blíže seznámit s křesťanským vnímáním vánočních svátků.

Program byl uzpůsoben pro jednotlivé ročníky.

Na prvním stupni děti hledaly a nacházely Ježíška téměř po celé škole a v rozličných aktivitách, uvědomovaly si Jeho přítomnost např. v betlémku, ale i v každé výtvarné práci, k níž s láskou přistupují stejně jako významný český výtvarník ilustrátor Josef Lada, jehož ztvárnění tradiční vánoční atmosféry srdečné pojetí nezapře.

Děti z druhého stupně se např. dozvěděly něco nového o Izraeli, navštívily kostel sv. Andělů strážných, vyslechly si vánoční zamyšlení pana kaplana J. Bleši, prohlédly si výstavu V krajině perníčků na Panském dvoře, vyrobily betlém a zahrály si vánoční AZ kvíz.

Deváťáci dopoledne věnovali prvňáčkům, pro které připravili soutěže ve vánočním duchu.