Poslední středa adventu byla na naší škole již tradičně věnována projektovému dni.

Děti měly možnost blíže se seznámit s křesťanským vnímáním vánočních svátků, a to během programu uzpůsobeného pro jednotlivé ročníky.

Na prvním stupni jsme letošní program zaměřili k uvědomění si 800. výročí pořádání živých betlémů, proto naši činnost hojně charakterizovalo ztvárnění atmosféry kolem jesliček ať už ve výtvarném provedení či dramatickém ztvárnění.

Děti z druhého stupně např. navštívily kostel sv. Andělů strážných, kde si vyslechly vánoční zamyšlení P. A. Bystrzyckého, od P. J. Bleši se dozvěděly něco nového o sv. Františkovi z Assisi. Dále si prohlédly výstavu betlémů na Panském dvoře, zhlédly zdramatizovanou koledu v podání pí L. Tillichové a každá třída vyrobila společný betlém. Deváťáci dopoledne věnovali prvňáčkům, pro které připravili soutěže ve vánočním duchu.