V pondělí 20. 12. na naší škole proběhl projektový den, během kterého měly děti možnost se blíže seznámit
s křesťanským vnímáním vánočních svátků.

Program byl uzpůsoben pro jednotlivé ročníky.
Aktivity žáků prvního stupně byly motivovány vánočním příběhem rozličnými způsoby: vyrábělo se leporelo, dramatizovalo se ústně i pohybově formou živých obrazů, tvořily se betlémky.
Šesťáci se dozvěděli něco více o Izraeli, vánočním příběhu a o tříkrálové tradici a nazdobili v parku stromeček pro zvířátka.
Sedmáci a osmáci navštívili kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Andělů strážných a seznámili se s historií a interiérem těchto staveb.
Deváťáci připravili program pro prvňáčky.
Děti dále vyráběly vánoční přání, vyslechly si povídání P. Václava Škvařila, navštívily výstavu o andělech na Panském dvoře
a soutěžily ve vánočním kvízu. Projekt probíhal ve spolupráci s farností Veselí nad Moravou.