16. 4. 2019

Projektový den Velikonoce jsme uskutečnili ve spolupráci s veselskou farností.
Žáci navštívili kostel sv. Andělů strážných, muzeum a drobné sakrální památky.
Připomněli si velikonoční příběh a všechny aktivity projektového dne propojovalo téma KŘÍŽ.
Kolektivní práce jednotlivých tříd byly vystaveny v atriu školy.

Žáci 2. stupně po ročnících výtvarně a dramaticky zpracovali významné dny Svatého týdne
a vytvořili fotoprezentaci, kterou představí všem žákům po slavnostní školní mši.

Když se postavíš a roztáhneš ruce,
tvoří tvoje tělo KŘÍŽ.
Hlava směřuje k nebi,
ruce se natahují k jiným lidem.
Jsou to dva důležité směry v životě:
k Bohu a k lidem.
Ve tvém srdci se oba směry setkávají.

Letošním tématem projektového dne byl KŘÍŽ. Kolektivní práce jednotlivých tříd byly vystaveny v atriu školy.