V pondělí 20. května se třída 5. A zúčastnila prožitkového kurzu s názvem „Nastartujeme spolupráci“.

Pod vedením lektora z Centra demokratického učení prošli žáci mnoha aktivitami zaměřenými na nácvik efektivní komunikace
a na vzájemnou spolupráci.
Zjistili, že společnými silami zvládnou vyřešit obtížné úkoly a upevnili své vztahy v třídním kolektivu.