S přicházejícím jarem navštívili žáci prvních tříd městskou knihovnu. Tématem této besedy byl příběh písmenek.

Děti měly možnost vyzkoušet si práci spisovatele a sestavit se spolužáky vlastní příběh.