Dne 10. 2. 2020 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Soutěž je určena pro žáky 5. – 8. ročníků.

V jednotlivých kategoriích byli úspěšnými řešiteli:
David Ťok – 5. B, Tomáš Jan Bublák – 5. A, Julie Maňáková – 6. A a Anna Šrámková – 8. B.
Žáci byli oceněni diplomem a malou drobností.